ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561