ผลงาน/กิจกรรม

150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/more_news.php?cid=12&filename=index

จังหวัดนครปฐมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พื้นที่ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม

จังหวัดนครปฐมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พื้นที่ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น.นายกำธร เวหน นายอำเภอดอนตูมพร้อมด้วยนายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ให้การตอนรับ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ท่านสรินยา ประกอบผล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม...

วันปิยมหาราช จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00น. นายกำธร เวหน นายอำเภอดอนตูม ร่วมกับ เทศบาลตำบลสามง่าม โดย นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม มอบหมายใ้ห้ นายนพรุจ เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ...

พิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศบและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกำธร เวหน ่นายอำเภอดอนตูน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศบและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสมรัก มีใจดี นายกเทศบาลตำบลสามง่าม นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด พร้อมด้วยผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และในเวลา 18.30 น.ได้ร่วมกิจกรรมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ...