ผลงาน/กิจกรรม

วันปิยมหาราช จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00น. นายกำธร เวหน นายอำเภอดอนตูม ร่วมกับ เทศบาลตำบลสามง่าม โดย นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม มอบหมายใ้ห้ นายนพรุจ เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ...

พิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศบและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกำธร เวหน ่นายอำเภอดอนตูน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศบและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสมรัก มีใจดี นายกเทศบาลตำบลสามง่าม นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด พร้อมด้วยผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และในเวลา 18.30 น.ได้ร่วมกิจกรรมจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ...