ผลงาน/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลสามง่าม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม จัด”โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกพัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์-เรสคิว เทรนนิ่ง ตำบลบางปลา จังหวัดนครปฐม ...

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสมรัก  มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม  ได้มอบหมายให้ นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม นายณัฐพงศ์  แสนใจ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย รพสต.วัดลำลูกบัว ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบความพร้อม มาตรการป้องกันโควิด – 19 ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว...

กิจกรรมคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ บริเวณคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 2 ตำบลสามง่าม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลสามง่าม นำโดย นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ได้จัด ขึ้น โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง...