ผลงาน/กิจกรรม

กิจกรรมคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ บริเวณคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 2 ตำบลสามง่าม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลสามง่าม นำโดย นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ได้จัด ขึ้น โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง...