ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางข้างเล้าไก่นางนุช หมู่ที่ 5 ตำบลสามง่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
36
18-8-63 3