เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ำ พร้อมรางระบายน้ำ ซอยของเก่าโรงเจต้นสำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลสามง่าม

0
73
10-7-63 3