เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

0
125

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสมรัก  มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม  ได้มอบหมายให้ นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม นายณัฐพงศ์  แสนใจ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย รพสต.วัดลำลูกบัว ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบความพร้อม มาตรการป้องกันโควิด – 19 ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว และ ศูนย์พัฒนาเด็กวัดลำลูกบัว ในสังกัด กองการศึกษาเทศบาลตำบลสามง่าม โดย เน้นเรื่องของการดูแลสุขอนามัยส่วนตัว รวมถึงความสะอาดของห้องเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ  การเว้นระยะห่างปลอดภัย 1-2 เมตร ห่างไกลโควิด – 19