กิจกรรมคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ บริเวณคลองท่าเรือ-บางพระ หมู่ที่ 2 ตำบลสามง่าม

0
128

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลสามง่าม นำโดย นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ได้จัด ขึ้น โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 และแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรวมทั้งการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ซึ่งภายในงานมี ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสามง่ามเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียงกัน