ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลสามง่าม โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0
20
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลสามง่าม