การเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหินคลุกเสริมดินรองพื้นทางกันน้ำล้นตลิ่งสายเลียบคลองลาดเต่าดำหมู่ที่ 6และ11 ตำบลสามง่าม

0
44
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหินคลุกเสริมดินรองพื้นทางกันน้ำล้นตลิ่งสายเลียบคลองลาดเต่าดำ