การเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เรื่อง ประกวดราคาดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนของโรงเรียนเทศบาล1วัดลำลูกบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0
18
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน