ประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนของรร.เทศบาล1วัดลำลูกบัว

0
39
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนของรร.เทศบาล1วัดลำลูกบัว