ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกเสริมดินรองพื้นทางกันน้ำล้นตลิ่งสายเลียบคลองกระดานทอง หมู่ที่5,8,12 บ้านสามง่าม บ้านชายลาด บ้านแหลมมะเกลือ ตำบลสามง่าม

0
48
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกเสริมดินรองพื้นทางกันน้ำล้นตลิ่งสายเลียบคลองกระดานทอง