การเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนเศรษฐวิถีซอย 19 หมู่3ตำบลลำลูกบัว

0
39
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนเศรษฐวิถีซอย 19 หมู่3ลำลูกบัว