การเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ำสายทางถนนสามง่าม-ตะโกสูงซอย14(ข้างร.ร.แหลมมะเกลือ)หมู่12ตำบลสามง่าม

0
58
จ้างก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ำสายทางถนนสามง่าม-ตะโกสูงซอย14หมู่12สามง่าม