การเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเศรษฐวิถีซอย19หมู่3ตำบลลำลูกบัว

0
54
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเศรษฐวิถีซอย19หมู่3ลำลูกบัว