การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ำสายทางถนนสามง่าม-ตะโกสูงซอย14(ข้างร.ร.แหลมมะเกลือ)หมู่12สามง่าม

0
161
จ้างก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ำสายทางถนนสามง่าม-ตะโกสูงซอย14หมู่12สามง่าม