เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 เรื่องจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางต้นไม้ใหญ่รางกรด หมู่ที่ 4 ตำบลสามง่าม

0
148
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายทางต้นไม้ใหญ่รางกรดหมู่4ตำบลสามง่าม