เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องจ้างก่อสร้างขุดฝังท่อระบายน้ำ สายทางถนนสามง่าม-ตะโกสูง ซอย 14 (ข้างรร.แหลมมะเกลือ)หมู่ 12 ตำบลสามง่าม

0
220
จ้างขุดท่อสามง่ามตะโกสูงซอย14หมู่12สามง่าม