การเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแบคโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ประจำสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลสามง่าม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0
206
เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาแบคโฮขนาดไม่น้อยกว่า120 แรงม้า