การเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ซอยโรงเรียนจีน หมู่5 ตำบลสามง่าม

0
166
ผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางซอยโรงเรียนจีน หมู่5 ต.สามง่าม