การเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางดอนตูม-นครชัยศรี ซอย7หมู่9 ตำบลสามง่าม

0
176
ผู้ชนะจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางถนนดอนตูม-นครชัยศรีซอย7 หมู่9 สามง่าม