การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารถแบคโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า120 แรงม้าประจำสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลสามง่าม

0
67
ประกวดราคาจ้างเหมารถแบคโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า120 แรงม้า