การเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนดอนตูม-นครชัยศรี ซอย๗ หมู่๙ตำบลสามง่าม

0
136
ซ่อมแซมถนนดอนตูม-นครชัยศรีซอย7หมู่9สามง่าม