เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างเหมารถแบคโฮขนาดไม่น้อยกว่า120 แรงม้าประจำสถานที่กำจัดขยะทต.สามง่าม

0
182
จ้างเหมารถแบคโฮขนาดไม่น้อยกว่า120 แรงม้าประจำสถานที่กำจัดขยะทต.สามง่าม