ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

0
96

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560.pdf

ประกาศ..ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560