ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถ.ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเศรษฐวิถึ ซอย22แยกขวามือชุมชนบ้านไทยทรงดำหมู่2่ลำลูกบัว)

0
222
12