จังหวัดนครปฐมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พื้นที่ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม

0
450

จังหวัดนครปฐมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พื้นที่ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม

วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น.นายกำธร เวหน นายอำเภอดอนตูมพร้อมด้วยนายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ให้การตอนรับ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ท่านสรินยา ประกอบผล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ที่นำคณะหน่วยงานราชการต่างๆ ประจำจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยบริการและช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดอรัญญิการาม (สามง่าม) ม.5 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม โดยมีพิธีเปิดและการเดินรณรงค์ โครงการดอนตูมร่วมใจ กำจัดภัยไข้เลือดออก การมอบทุนการศึกษาจำนวน ๓๐ ทุน และมอบสิ่งของยังชีพที่จำเป็นให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้มาจัดบูทบริการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น การให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ การให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน เป็นต้น
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ถือเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อต้องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เข้าถึงบริการของรัฐ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการในทุกพื้นที่ และเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง