วันปิยมหาราช จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

0
377

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00น.
นายกำธร เวหน นายอำเภอดอนตูม ร่วมกับ เทศบาลตำบลสามง่าม โดย นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม มอบหมายใ้ห้ นายนพรุจ เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็นเวลา 57 วินาที
ณ หอประชุม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม